Hoe vastlopen mij geholpen heeft

Hoe vastlopen mij geholpen heeft

Wandelaar alleen op zandheuvel onder rode lucht

We struikelen allemaal wel eens, al wordt het lastig als we vast gaan lopen in ons leven.

Toch hoeft dat niet het ergste te zijn. Wanneer we het anders bekijken is vastlopen een signaal dat er iets anders voorrang moet krijgen op dat moment. Struikelen of vastlopen kan juist nieuwe richting geven aan jouw ontwikkeling. Durf jij anders te kijken in dat moment? Dat betekent dat je op dat moment los mag laten waar je in vast loopt.

Een voorbeeld uit mijn leven: ik kon flink van me afbijten, ooit geleerd in mijn jeugd om te overleven, maar  als eind twintiger liep ik er hierin vast. Ik wilde iets positiefs bereiken, maar dat bereikte ik niet in mijn relaties.

Hoog tijd om hulp te zoeken om niet meer in oude patronen te blijven hangen door negatieve uitspraken. Wat ooit hielp om te overleven, keerde zich nu tegen mij, ik bleef struikelen en vastlopen in relaties.

Ik meende net als anderen te moeten worden en ging sociaal wenselijk gedrag vertonen. Maar daardoor raakte ik mezelf kwijt. Ik wist niet meer wie ik was of wilde zijn.

Al dat aangepaste gedrag om door anderen geaccepteerd te worden, heeft ertoe geleid dat ik geen eigenheid meer had. Uiteindelijk zag ik daar geen toekomst in. Mijn identiteit kwam op een dood spoor. Ik had ook veel niet-helpende overtuigingen meegenomen uit mijn gezin van herkomst. Die moesten overboord, anders hielden die mijn oude patronen levend. 

Kwetsbaar vond ik dat en doodeng. Mijn oude patronen werkten tegen wie ik ben en zaten dieper dan mij lief was. Daardoor wist ik: het roer moet om. Niet stilstaan maar in beweging komen, hoe onzeker ik me ook voelde. Wel even stilstaan in het proces wat ik los moest zien te laten. Het struikelen en vastlopen is voor mij een enorme kans geworden en heeft mij geholpen te ontwikkelen. En patronen en overtuigingen te doorbreken die niet helpend waren. Dankzij mijn crisis heb ik automatismen kunnen stoppen en heeft het mij in de vooruitstand gezet. 

Ooit ontwikkelde jij ook patronen die helpend waren om op dat moment in het leven te kunnen staan. Dan komt er een moment dat je struikelt en sta je op een kruispunt: pakt het negatieve jou of pak jij de regie over je leven? Wat kies jij?

Praat eens met een coach, wat levert het je op?

  • Orde in de chaos van je gedachten scheppen.
  • De rode lijn ontdekken wat er in je omgaat en wat belangrijk voor je is.
  • Neemt je mee in jouw kernkwaliteiten en oplossingen.
  • Helpt je stappen te zetten voor jouw toekomst.
  • Grip krijgen op je emoties en grenzen herontdekken.