Aly Bas

Pascalle leerde mij op de juiste manier in die spiegel te kijken en mij bewust te maken van waarom en hoe ik bepaalde dingen deed. Erg verhelderend omdat zij niet met een oordeel kwam, maar met een luisterend oor!! En daardoor kreeg ik inzicht en heeft het mij verder geholpen.”

Aly Bas